info@Archaprogram.com +420 777 575 006 Pulice 12, Dobruška 518 01 www.archaprogram.com shop.archaprogram.com

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a §6, odstavec 1 nařízení vlády č.171/1997 Sb.

PROHLAŠUJI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Že výrobky, vyráběné a dodávané mojí firmou :
Tomáš Petřina
Javorová 851
518 01 DOBRUŠKA
IČO 48605298
DIČ 254-6512241285

jsou ve shodě

s technickými požadavky na hračky stanovenými nařízením vlády č. 171/197 Sb. konkretizovanými v technických normách EN71/1, ČSN EN 71/2.3. Posouzení shody je provedeno podle § 12,odst. 4b zákona č.22/1997 Sb. v souladu s § 2 odst.2 a 3 nařízení vlády č. 171/197 Sb.

Toto prohlášení je provedeno na základě certifikátu č.907 0158 900
Vydaného: ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM LEHKÉHO PRŮMYSLU s.p., Čechova 59, 370 65 České Budějovice
pro výrobek:
DŘEVĚNÁ STAVEBNICE TRADIČNÍ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
"A R C H A P R O G R A M"
vydaného 28.04.1999 v Českých Budějovicích
V Dobrušce 15.05.1999 Tomáš Petřina
majitel firmy

UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ

výrobce:
Tomáš Petřina
Javorová 851
518 01 DOBRUŠKA
IČO 48605298
254-6512241285

U J I Š Ť U J E

že na výrobky :
DŘEVĚNÁ STAVEBNICE TRADIČNÍ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
"A R C H A P R O G R A M"

bylo dne 15.05.1999 vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 1 nařízení vlády č. 171/179 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na hračky. Tyto hračky vyráběné z čistého přírodního buku výrazně rozvíjejí tvořivost dětí a jejich motorické vlastnosti. Univerzálnost konstrukce a precizní opracování jednotlivých prvků stavebnice umožňuje stavět spoustu variant malých chaloupek s rozměry od 120x100x115 do 260x260x195 mm bez použití lepidla hřebíků nebo šroubků.

  • hračky jsou určeny pro věkovou hranici nad 5 let
  • hračky NEJSOU vhodné pro děti do 3 let
V Dobrušce 15.05.1999 Tomáš Petřina
majitel firmy

E-shop

Nakupujte naše dřevěné stavebnice pohodlně online na našem e-shopu.

http://shop.archaprogram.com

Tomáš Petřina

Javorová 851
Dobruška 518 01

IČ: 48605298